تحیات اول نماز قبلیه و بعدیه که چهار رکعت خوانده شود

سلام علیکم و رحمة الله میخواستم بدانم نماز سنت قبلیه یا بعدیه ظهر اگر بخواهم 4 رکعتی بخوانم در رکعت دوم نیازی به تحیات هست؟

جواب: بهتر است که با دو سلام خوانده شود و اگر شخصی بخواهد با یک سلام بخواند، برای اینکه بین نماز فرض چهار رکعتی با نماز سنت فرق گذاشته شود، تحیات اول خوانده نمی شود.والله اعلم.

پاسخ دنده شیخ نادر بیگدلی

 

جدیدترین پاسخ ها