ازدواج با دختر زنی که با او رابطه نامشروع وجود داشته چه حکمی دارد؟

اگر مردی با زنی دچار عمل زنا شده باشد، آن مرد می تواند بعد از توبه با دختر همان زن ازدواج نماید؟

جواب: ازدواج با دختر شخصی که با او رابطه نامشروع وجود داشته، جایز است اما به جهت خروج از خلاف و پرهیز از مواضع گناه و شرایط تهمت بهتر است چنین ازدواجی صورت نگیرد. والله اعلم

جدیدترین پاسخ ها