ازدواج با دختر بت پرستی که می خواهد مسلمان شود چه حکمی دارد؟

سلام من دریکی از کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنم واهل سنت هستم دختری است که خانواده اش بت پرست اند ولی خودش میخواهد بامن ازدواج کند ودرصورتیکه من پاسخ مثبت بدهم به دین و روش اسلام رجوع مینماید حال آیا چنین ازدواجی جایز است؟

جواب: ازدواج بین مسلمان و غیر مسلمان (به استثناء دختران اهل کتاب) جایز نیست اما اگر دختر مورد نظر مسمان شود ازدواج با آنان جایز است. والله اعلم.

پاسخ دهنده شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها