ارضا با همسر به وسیله وسایل ارتباطی

اگر کسی از زنش دور باشد و نتواند به مدت طولانی از لحاظ موقعیت شغلی به خانه اش برگردد،وبخواهد از طریق ارتباطات امروزی از خارج از کشور با زن خود به ارضا برسد حکمش چیست؟

جواب:تلذذ از همسر خود از طریق وسایل ارتباطی امروزی بلامانع است.والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها