حکم آبی که غیر از منی از زن خارج می شود

با سلام من با همسرم معاشقه می کنم و بدن همدیگر را لمس میکنیم و گاهی مواقع الت شوهرم با بدن من برخورد میکند ولی دخول صورت نمیگیرد و فقط آبی از بدن من خارج می شود که از خروج آن آگاه نمی شوم و لذتی ندارد ومنی هم نیست آیا این کار من نیاز به غسل دارد؟ آیا فقط خروج منی برای یک زن و عمل دخول نیاز به غسل دارد یا خروج هر ابی از بدن یک زن؟

جواب:  چیزی که غسل را واجب می کند، خروج منی و دخول است اما آبی که در هنگام معاشقه از زن یا مرد خارج می شود و خصوصیات منی را ندارد، مذی نامیده می شود و نجس است و هر جا از لباس و بدن برخورد کند، لازم است شسته شود.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها