محرمیت بعد از طلاق و وفات

آیا زن پدر و زن پسر بعد از وفات پدر و پسر یا بعد از طلاق محرم باقی می ماند و همچنین مادر زن؟ و آیا مادر بزرگ زن یا پدربزرگ شوهر محرم هست ؟

جواب:  زن پدر و زن پسر و همچنین مادر زن محرم ابدی هستند و بعد از فوت پدر و پسر و طلاق، محرمیت آنان باقی می ماند و در ضمن مادربزرگ زن و پدربزرگ شوهر نیز محرم هستند.والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها