تقسیم امول قبل از وفات

باعرض سلام وخسته نباشید. خواستم بپرسم آیا فردی که هنوز در قید حیات است وازلحاظ جسمی وعقلی ازسلامت کامل بسرمی برد،می تواند اموال خود بطور غیر مساوی بین فرزندانش تقسیم کند یا نه؟ میراث بعد از فوت شخص قابل اجرا است یا در زمان حیات شخص؟ 

پاسخ: آنچه که در زمان حیات بین فرزندان تقسیم می شود، معمولا هبه و بخشش است و لازم است بین فرزندان(دختر و پسر) بطور مساوی تقسیم کند مگر اینکه دلیل شرعی وجود داشته باشد برای تفاوت بین آنان در بخشش. و میراث به اموال منقول و غیر منقول شخص بعد از مرگش تعلق می گیرد. 

جدیدترین پاسخ ها