جلوگیری از حاملگی با عمل جراحی

سلام عليكم زني كه 38 سال سن دارد امااز بيماري ديابت وبيماري هاي ديكري نيز رنج مي برد وپزشکان حاملگی رابرايش خطرناك دانسته اند آيامي تواند بارضايت همسرش بوسيله عمل جراحي از حاملگی جلوگيري كند؟

پاسخ:اگر حاملگی برای او خطر جانی داشته باشد می تواند از حاملگی بوسیله عمل جراحی جلوگیری کند.

جدیدترین پاسخ ها