حکم تراشیدن موی سینه برای مردان

   اگر مرد موی سینه اش را بزند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر مرد برای تراشیدن موی سینه اش عذر شرعی دارد، جایز است و اگر عذر شرعی ندارد بعلت اینکه خود را شبیه به زنان می کند جایز نیست و حرام است. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

 

جدیدترین پاسخ ها