دعا دست جمعی برای میت

آیا دعای دست جمعی برای میت در سنت جایگاهی دارد؟

جواب: دعا برای میت بعد از دفن، سنت است اما به شکل دسته جمعی از پیامبر اکرم ثابت نشده است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها