حکم آویختن گردنبند و زنجیر برای پسران

 آویختن زنجیر و گردنبند برای پسران جوان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر طلا باشد حرام است. و غیر طلا هم تشبّه مرد به زن است که در شرع نهی شده است. .الله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها