سلام پیامبر به خداوند

در سفر تاریخی معراج آیا ابتدا پیامبر صلی الله علیه و سلم بر خداوند سلام کردند یا اینکه ابتدا خداوند بر پیامبر سلام کردند؟

جواب: رسول اکرم از سلام کردن به خداوند آنچنان که به انسانها سلام کرده می شود نهی فرموده اند. و آنچه از روایات معراج فهمیده می شود این است که رسول اکرم در سلام کردن به خداوند با لفظ التحیات المبارکات ... مقدم شد. و سپس خداوند در جواب فرمودند: السلام علیک ایهاالنبی  و رحمة الله و برکاته. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها