آیا اسلام ناسخ ادیان دیگر است؟

آیا اسلام ناسخ ادیان دیگر است یا نه؟ آیا ازدید مسلمانان دیگران ملزم به قبول کردن اسلام می باشند یا خیر؟ آیا در صورت نپذیرفتن اسلام گناهکارند؟ آیا آنها را مستحق جهنم می دانیم یا در حق آنها حکم نمی کنیم؟

جواب: اسلام ناسخ سایر ادیان الهی است و پیروان ادیان دیگر موظفند که به دین اسلام ایمان بیاورند و اگر از روی عناد و لجاجت ایمان نیاورند گناهکارند. و قضاوت در باره آنان با احکم الحاکمین است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها