بازاریابی شبکه ای

با سلام خدمت اعضای هیات فتوا ی اهل سنت جنوب ایران ازآنجاییکه شما بزرگواران درمورد بازاریابی شبکه ای فتوای خود را صادرکرده اید یک سوال داشتم آیامنظورتان همین بازاریابی شبکه ای هست که از وزارت صنعت ومعدن دارای  مجوز هست وشیوه اش به اینصورت میباشد که دیگرپول مستقیم درکارنیست بلکه برای مایحتاج خودازسایت خریدمیکنیدوچون واسطه درکار نیست درصدی هم به خودتون بر میگرده وزیرمجموعه براخودت درست میکنی واونها هم برای مصارف شخصی خودخریدمیکنن وپور سانتی هم به شما می رسه آیامنظورتون همین مدل بازاریابی شبکه ای هست ؟

پاسخ: منظور از بازار یابی شبکه ای، بازاریابی هایی است که دارای مشکلات شرعی، اقتصادی و اجتماعی (که در کتابچه توزیع شده وجود دارد) می باشد، خواه مجوز قانونی داشته باشد یا نداشته باشد.

برای اطلاع بیشتر به می توانید به مقاله ای که در این سایت در رابطه با بازاریابی شبکه ارائه شده مراجعه فرمایید.

جدیدترین پاسخ ها