کپی رایت

آیا کپی کردن دی وی دی جایز است یا خیر؟ با توجه به این که سی از طریق مشروع به ملکیت فرد دیگری درآمده و فرد هر طور بخواهد می تواند از مال خود بهره مند گردد؟

پاسخ:کپی رایت جایز نیست مگر با اعلام رضایت سازندگان آن زیرا در آن تضییع حقوق پدیدآورندگان محصول وجود دارد.والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها