وام بانك رسالت

بانك رسالت در ازاي هر يك ميليون تومان در هر روز در حساب ،‌ 6000 تومان امتياز وام مي دهد مثلا اگر به مدت ده روز يك ميليون تومان در حساب باشد مبلغ 60000 تومان به صاحب حساب وام مي دهد و مي گويند بدون هيچ گونه سودي است آيا افتتاح حساب بدين منظور و استفاده از وام آن جائز است ؟ 

جواب:در این نوع حساب (آنقدر که ذکر شده) ربا رخ نمی دهد اما چون قرض (وام) به شرط قرض است، حرام رخ می دهد.بنابراین شایسته است که پرهیز شود. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها