خرید و فروش لوازم آرایشی

آیا خرید و فروش لوازم آرایشی درست است؟ و پول حاصله از آن حلال می باشد؟

جواب:خرید و فروش وسایل آرایشی حرام نیست چون قابلیت استفاده حلال را دارد و دلیلی برای تحریم آن وجود ندارد و پول حاصل از آن حلال می باشد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها