فروش به وكالت از شخص دیگر

1-    فردی هستم که قبلا در یک شرکت کار می کردم ولی بعد از منحل شدن شرکت من به جایی دگررفتم ولی فروختن اموال ان را به عهده من گذا شتند در معامله قیمت  کارشناسی یکی ازاجناس 4 میلیون تومان بود که من ان را به 10  میلون فروختم و می خواهم 2 میلیون تومان از این پول را براي خويش بردارم، آیا چنین کاری جایز است یا خیر؟

جواب: از آن جهت که شما نماینده و وکیل شرکت در امر فروش اموال شرکت بوده اید ، تمامی منافع حاصل از فروش اموال، از آن شرکت است و شما حق برداشتن 2 میلیون تومان را ندارید والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها