ملاک زکات کارمند

  با توجه به جزوه زکات شیخ بیگدلی کارمند ان هم که از 12 میلیون به بالا حقوق سالانه دریافت می کنند باید زکات دهند در صورتی که چه بسا این کارمند با این حقوق فقط نیازها و مایحتاج مصرفی زندگی خود را تامین می کند یعنی چیزی بافی نمی ماند که از آن انفاق کند حال چگونه می توان بین این دو جمع زد .خواستم معیار وملاک این نوع پرداخت را بدانم؟

جواب: این نوع زکات، در واقع زکات بر درآمد است و همانطور که در زکات محصولات کشاورزی، نیازها و مایحتاج کشاورز کم نمی شود، در اینجا نیز به قیاس بر محصولات کشاورزی، نیازهای حقوق بگیران نیز کسر نمی شود.  والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها