حکم استعمال عطر و سرمه برای روزه دار

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 12 آذر 1393 14:03

حکم استعمال عطر، سرمه، و آرایش کردن در حال روزه چیست؟

 

جواب: جایز است. والله اعلم.