همخوابي زن با شوهرش در روز رمضان

 زنی که دررمضان با شوهرش نزدیکی داشته و دخول صورت گرفته ولی اصلا اطلاع نداشته که روزه با آن باطل میشود حکمش چیست؟

جواب: روزه‌ی آن روزباطل است،قضای آنرابعدازرمضان به جای ‌آوردزیرا ندانستن درمناطق مسلمان ‌نشین عذری موجه به شمارنمی‌آید.و برفردمسلمان واجب است که مسائل مربوط به واجبات واحکام عبادت رافراگیرد. (این حکم مختص بانوان می باشد) والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها