روزه نگرفتن زن شیرده

 من فرزند سه ماهه دارم که فقط با شیرمادرتغذیه می‌کند،تکلیف من دراین ماه مبارک رمضان چیست؟

جواب: در صورت متضرر شدن فرزندتان به سبب روزه گرفتن اجازه دارید که روزه نگیریدوبعداًقضای آنرا به جای آورید.و فدیه نیز پرداخت کنید. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها