نزدیکی با همسر در رمضان

تاریخ ایجاد در جمعه, 09 آبان 1393 21:46

1-   اگر زني در روز رمضان با همسرش نزديكي كند و حكمش را نداند در سايت هيات فتوا آمده است كه : بعد از رمضان بايد روزه اش را قضا كند براي ما اين سوال مطرح است كه آيا فقط همان روز را قضا كند يا همان جريمه ي آزاد كردن برده يا دو ماه روزه و يا غذا دادن به شصت مسكين در مورد او مصداقيت پيدا مي كند ؟

جواب: حکم کسی که در رمضان در حال روزه با همسرش نزدیکی کند علاوه بر قضا، کفاره نیز بر او لازم است و به نسبت انسان مسلمان زاده که در کشور و جامعه اسلامی زندگی می کند، ندانستن عذر شناخته نمی شود. والله اعلم.