ودی و مذی

ودی و مذی چیست؟ و بعد از خروج آن چه کاری باید انجام دهیم؟

جواب:ودی، مایعی تیره رنگ است که بعد از ادرار از انسان خارج می شود و مذی مایعی بی رنگ و یا زرد رنگ است که قبل از عمل زناشویی ترشح می شود و هر دو نجس است و لازم است که با هر جا از لباس و بدن برخورد کردنند، شسته شود. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها