آبی که بعد از ادرار از مردان خارج می شود

بعد از رفتن به توالت وخارج شدن اگر بیست دقیقه بعد از آن یک قطره آب از آلت مرد خارج شود آیا این آب نجس است؟ لطفاً در مورد آن توضیح دهید.

جواب: تمام آبهایی پ که از آلت تناسلی خارج می شوند به استثناء منی نجس هستند و باید محلی که از لباس و بدن اصابت کرده، شسته شود . والله اعلم.


پاسخ دهنده شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها