در غسل اول سمت راست بدن باید شسته شود یا سمت چپ یا فرقی نمی کند؟

در غسل اول سمت راست بدن باید شسته شود یا سمت چپ یا فرقی نمی کند؟

جواب: مقدّم کردن راست بر چپ در وضو و غسل سنّت است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها