آیا مسح بر جوراب مانند مسح بر خف صحیح می باشد؟

آیا مسح بر جوراب مانند مسح بر خف صحیح می باشد؟

جواب: اگر جوراب زخیم باشد و تا بالای قوزک بپوشاند مسح بر آن جایز است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها