یکجا بودن تولت و محل وضو

اگر توالت و محل وضوی شخص یکجا باشد اشکالی دارد، آیا خواندن اذکار وقت وضو در چنین جایی جایز است؟

 

جواب: اشکالی ندارد. و اذکاری هم نزد وضو وارد نشده است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها