برهنه غسل کردن

 حکم برهنه غسل کردن چیست؟ و آیا آن غسل صحیح می باشد؟

جواب: غسل کردن در حال برهنه بودن درست است هرچند که شایسته است عورت خود را(بین ناف تا زانو)بپوشاند. به هر حال غسل و نمازهایی که با چنیین غسلی ادا شده است درست است. والله اعلم

جدیدترین پاسخ ها