درباره 2

از آنجایی که پاسخگویی به مسائلا شرعی علی الخصوص مسائل مستحدثه و جدید پیوسته در جامعه رو به افزایش است و با توجه به خللی که در این زمینه احساس می شد تصمیم گرفته شد که هیئتی جهت پاسخگویی به سوالات اقشار مختلف جامعه تشکیل شود. بنابراین در شورای عالی مدارس علوم دینی اهل سنت و جماعت جنوب ایران، در جلسه سال 1377 هـ . ش پس از بحث و تبادل نظر و رأی گیریدر این زمینه، دوازده نفر از علمای برجسته ی اهل سنت جنوب ایران تحت عنوان « هیئت فتوای شورای عالی مدارس اهل سنت جنوب » انتخاب شدند. این هیئت در سال 1380 هـ . ش پس از یک دوره رکود، جان تازه ای یافت و برای ادای  وظیفه خویش، کمر همت را محکم نمود.

اهداف هیئت فتوا:

‌أ.        صدور فتاوای واحد در مورد مسائل مستجده، از قبیل بیمه، سرقفلی و سایر انواع معاملات و مسائل جدید که در کتب فقهی قدیم دستور العملی برای آنها پیش بینی نشده است.

‌ب.   تعین و صدور فتاوای واحد، در مورد مسائل اختلافی که جوابگوی شرایط و مقتضیات امروز جامعه باشد.

‌ج.    پرداختن به کلیه امور اهل سنت که از دیدگاه علما، همه آنها دین محسوب می شود.

ایجاد وحدت رویه در مسائل عمومی و اجتماعی.

هدف از راه اندازی سایت:

استفاده از تکنلوژی مدرن در خدمت دین و همسویی با پیشرفتها، ارائه بهتر خدمات به جامعه اهل سنت، پاسخگویی بهتر و سریع تر به نیازهای آنان و تسهیل ارتباط بین هیئت و عموم افراد جامعه می باشد.

جدیدترین پاسخ ها